English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כלליסמינר דוקטורנטים וקולוקוויום
של המחלקה להוראת המדעיםמחצית ראשונה
תשע"ב

נושא

מרצה

תאריך

Cultural Content Knowledge in Physics Education פרופ' יגאל גלילי
החוג להוראת המדעים
האוניברסיטה העברית בירושלים

23.11.11


ד"ר אלכסנדר חייט
החוג להוראת המדעים
האוניברסיטה העברית בירושלים

14.12.11

השפעת ההגדרה של מושג המשקל על המשמעות, ההבנה והתפיסה של המושגים משקל וגרביטציה בחטיבת הביניים

יפה ברוש
החוג להוראת המדעים
האוניברסיטה העברית בירושלים

04.01.12


ד"ר תמי יחיאלי
מכללה ירושלים

25.01.12מחצית שנייה
תשע"ב


נושא

מרצה

תאריך

 
Prof. Marina Milner-Bolotin
Faculty of Education
The University of British Columbia Vancouver

14.03.12


אסטרונומיה - תת תחום של הגיאוגרפיה, הפיסיקה  או דיסציפלינה עצמאית? השלכות להוראה
פרופ' יוסי נוסבוים
מכללת ירושלים
18.04.12
תוצרי המרכז להוראת המדעים

חיפוש

סיפריות

לינקים