English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי

המרכז להוראת המדעים

Lecture Modern.jpg (22893 bytes)המרכז הישראלי להוראת המדעים (מל"מ) הוקם ב-1967 במקביל באוניברסיטה העברית בירושלים על ידי פרופ' אלכסנדרה פוליאקוב-מייבר ובמכון ויצמן למדע ברחובות על-ידי פרופ' עמוס דה-שליט. המטרה הייתה להכין לתלמידי מערכת החינוך בישראל, חומרי למידה במדעים שהם עדכניים הן בתכנים והן בגישתם החינוכית. המייסדים הבינו שפיתוח חומרי למידה באיכות גבוהה מחייבת מעורבות והובלה של מומחים בנושא מהאקדמיה; אין להשאיר את המלאכה ליוזמה פרטית. הבנה זו הייתה בבחינת חידוש במערכת החינוך בעולם כולו ומהווה עד היום דוגמה לחיקוי במדינות רבות בעולם.

במהרה התברר שאין להפריד בין המחקר בתחום הוראת המדעים והמתמטיקה לבין הפיתוח של חומרי הלמידה, אלא הפיתוח חייב להיות מבוסס על המחקר. ארבעה כיווני מחקר חשובים נציין כאן:

1. רפלקציה של המדע:

כיוון מחקר זה הוא ייחודי מאוד ומהווה מעין הסתכלות במראה, ניתוח עצמי של מהות הידע המדעי לצורך בחירה וברירה של התכנים המייצגים את המדע בדרך נאמנה לפני הלומד. הוראת המדעים היא הדיסיפלינה החוקרת ויוצרת את ייצוג המדע לציבור הרחב.

2. התאמת חומרי הלמידה ללומד:

הפן השני של הפעילות המחקרית של המל"מ, מתמקד בלומד. כדי להבטיח למידה אופטימלית יש לתרגם את תוצרי המחקר המדעי לשפה המתאימה ללומד. כדי לקבל חומרי למידה איכותיים ומתאימים לכל רמות החינוך המדעי דרושה הן מומחיות ובקיאות בתחום הידע המדעי, והן מודעות למורכבות ולבעייתיות של הוראת התכנים המדעיים. הגישה שלפיה מציעים ללומד ידע מדעי ב"רמה נמוכה" אינה מוצדקת ואולי אף מסוכנת.

3. התפתחות הידע ודרכי החשיבה

המחקר בתחום הוראת המדעים העלה שידע מדעי בלבד אינו מספיק ואינו יכול להבטיח אוריינות מדעית של ציבור רחב של לומדי מדע: יש להכיר בייחודיות של הלומד ובאופי הפעילות המחשבתית (הקוגניציה) שלו. לשם כך יש לחקור את התפיסות ואת תהליכי החשיבה של הלומד מדע. התברר שהתפתחות התפיסות ותהליכי החשיבה הם תלויי הקשר
(
context dependant ): הם קשורים עם לימוד התכנים המדעיים. ולכן, חוקרים בהוראת מדעים שיש להם גם רקע מדעי מתאים, הם המתאימים ביותר לחקור תהליכים אלה ולא חוקרים מתחום הפסיכולוגיה והחינוך. עם זאת, ניתן וצריך להיעזר בידע הנצבר במחקר בתחומים אלה.

4. הערכת הישגים

מדידת ההצלחה בחינוך מדעי תלויה לא במעט בשיטות ההערכה של הידע וההישגים של התלמיד. פיתוח כלי הערכה התואמים את הרציונל, הערכים והמטרות של תכני הלימוד היא משימה נוספת להתמחות מקצועית במרכז להוראת המדעים.

תוצאות המחקר בארבעת הכיוונים הנ"ל, בין אם נעשה על-ידי חוקרים במרכז ובין אם על-ידי חוקרים אחרים בעולם בתחום זה, מהוות בסיס למגוון יישומים הנדרשים על-ידי מערכת החינוך.


לסיכום נציין בקצרה את תחומי העשייה במרכז:

 • פיתוח תוכניות לימודים וחומרי למידה חדישים לרמות ולמסגרות לימודיות שונות;
 • פיתוח מבחני הערכה ובדיקת הישגים (בגרות);
 • מחקר ההתפתחות ומבנה הידע המושגי המדעי אצל הלומד (תפיסות מוטעות וחלופיות);
 • חקר ההוראה של תכנים שונים ספציפיים במדעים ומתמטיקה;
 • חקר השימוש בטכנולוגיות מתקדמות (כולל מבוססי מחשב) בהוראת המדעים;
 • חקר בין-תחומי הכולל פסיכולוגיה חינוכית, היסטוריה ופילוסופיה של מדע בהקשר להוראת המדעים ומתמטיקה;
 • השתלמויות לקידום ההתפתחות המקצועית של מורים.

המחקר והפיתוח מבוצעים על ידי חברי הסגל האקדמי של המרכז בשיתוף הדוק עם נציגי מחלקות שונות של האוניברסיטה העברית וגם של מוסדות אחרים, בארץ ובחו"ל.

המרכז מוציא לאור חומרי למידה בתחומים/נושאים הבאים:

ביולוגיה * כימיה * פיסיקה * מתמטיקה * מדעי המחשב

מדע וטכנולוגיה * חינוך מיוחד * פרוייקט מחוננים * מדעי הסביבה * ספרי לימוד בערבית לחט"עtripod.jpg (17552 bytes)החוג להוראת המדעים

ליד המרכז להוראת המדעים מתקיים החוג ללימודים אקדמיים בתחום זה, בדומה למצב בכל מכון מחקר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. מטרת החוג לאפשר לבעלי תואר בוגר במתמטיקה ובמדעי הטבע להמשיך את לימודיהם לקראת תארים אקדמיים גבוהים בתחום של הוראת המדעים. הלימודים בחוג מציגים בפני בוגרי תואר ראשון במדעים ומתמטיקה תחום מחקרי חדש ומעניין אשר בוחן ומנתח את התכנים, את אופן ההצגה ואת קשיי הלומד בשלבים שונים של ההוראה והלמידה של מדעי הטבע והמתמטיקה במוסדות חינוך.
התלמידים המתמחים בחוג יכירו את הפרדיגמות המרכזיות הקיימות בהוראת המדעים, את השיח המיוחד אשר מקימים מדענים בהקשר לחינוך של דור העתיד, יחד עם השיטות לביצוע מחקר בתחום זה.
האופי האינטר-דיסציפלינארי של התחום והמורכבות שלו מחייבים את תוכנית הלימודים לכלול קורסים מארבע תחומים אקדמיים:

 • הוראת המדעים,
 • תחום התמחות תכני מדעי של הלומד,
 • תחום מדעי נוסף,
 • היסטוריה והפילוסופיה של המדע.
בוגרי החוג יוכלו לכוון את המחקר התיאורטי ויישומי במוסדות אקדמיים ומסגרות חינוך שונות (אוניברסיטאות, מכללות וכו') ובכך יקבעו את עתידו של החינוך המדעי. מסלולי למידה קיימים יחסי גומלין בין פעילות החוג ובין פעילות המרכז: הוראה אקדמית מכינה את הלומדים לפעילות מחקרית ומעשית המתבצעת במרכז ופעילות המרכז, מחקרית ויישומית, מפרה את תכני ההוראה המתבצעת בחוג.

לצורך ייעוץ אישי נוסף ניתן לפנות למזכירת החוג - הגב' שולי פנחסי, טל' 02-6584492
Fax: 02-6585708
shulip@savion.huji.ac.il :כתובת דואר אלקטרוני
המרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

TRACES פרוייקט

חיפוש

סיפריות