האוניברסיטה העברית בירושלים

המרכז להוראת המדעים

 

הספר "כימיה בקו הבריאות"

מבנית המשך לבחירה בתכנית הלימודים החדשה לכיתה י'.

את המבנית "כימיה בקו הבריאות" ניתן ללמד לאחר כל אחת ממבניות הגרעין "כימיה ללא הפסקה" או "כימיה במנהרת הזמן".

הספר "כימיה בקו הבריאות" מציג את הכימיה בהקשרים הקרובים לעולמם של התלמידים ומשמעותיים  לגביהם, הוא מקשר בין התכנים הנלמדים בכימיה לבין השלכותיהם על מצבי בריאות וחולי באדם. כל פרק נפתח בסיפור המציג בעיה הקשורה בבריאות האדם שהבנתה מולידה צורך בידע מתחום הכימיה. לשם כך עוברים ללימוד מושגים בכימיה בצורה היררכית ומסודרת. לבסוף, מצוידים בידע שנרכש במהלך הפרק, חוזרים לסיפור הפתיחה לסגירת מעגל בצורה מעמיקה יותר.

הספר כתוב בצורה בהירה וקולחת, הוא מלווה בעיצוב שובב וצבעוני שימשוך את עין הקורא.

 

 

 

לספר שני חלקים:

·     החלק הראשון - מה העניין בתרכובות הפחמן? מציג את תרכובות הפחמן בצורה נפרדת ומיוחדת מתרכובות אחרות כדי להבהיר את העקרונות שמאחורי תרכובות הפחמן ואת משמעותן לגוף האדם.

הפרקים המופיעים בחלק זה הם אלו:

פרק 1: לב העניין - על שמנים, שומנים ובריאות האדם

פרק 2: אלכוהול - בין שמחת המשתה לסם מדכא

פרק 3: תרופות - האיזומר המועיל והאיזומר הרעיל

·     החלק השני - שאלה של זמן עוסק בהיבט חדש של תגובה כימית הקצב שבו היא מתרחשת תוך היכרות עם אנזימים הקשורים למצבי בריאות וחולי.

הפרקים המופיעים בחלק זה הם אלו:

פרק 4: חפש את האנזים

פרק 5: לעצור את האנזים – מאנטיביוטיקה ועד לתרופה לאיידס

 

תכולת המארז:

לאתר:

1. ספר לתלמיד 2. מדריך למורה 3. אוסף דילמות 4. אתר אינטרנט

מחיר הספר לתלמיד: 40

מחיר הספר למורה: 28

מחיר חוברת הדילמות: 24

 

 

מפיץ הספר הוא: ידין עילם בע"מ

רחוב מעלות דפנה 128, ירושלים

טלפקס: 02-5817385

על כל התשלומים להיות לפקודת האוניברסיטה העברית בירושלים בלבד