צוות מדעי המחשב

המרכז להוראת המדעים

האוניברסיטה  העברית בירושלים

 

עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת C#

מהדורה סופית תשס"ח 2007

תוכן עניינים

פרקי הלימוד | חומרי לימוד | סביבת העבודה | עדכונים ותיקונים

 

פרקי הלימוד:

·        פרק 1 - מבוא

·        פרק 2 - עצמים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 3 - מחלקות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 4 - רקורסיה  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 5 - יעילות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 6 - הפניות ועצמים מורכבים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 7 - ייצוג אוספים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 8 - מחסנית ותור [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 9 - רשימה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 10 - עץ בינרי [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 11 - תרגיל מסכם: מפה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

 

 

חומרי לימוד:

·        HelpFiles [ TestPhoneBook.cs ]

·        שאלות מאגר

·        קבצי מקור נוספים

 

 

סביבת העבודה:

·        מדריך טכני  להתקנה ושימוש ב- C# Express

·        מדריך לשימוש בספריית העזר Unit4