צוות מדעי המחשב

המרכז להוראת המדעים

האוניברסיטה  העברית בירושלים

 

עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת Java

מהדורה סופית תשס"ח 2007

תוכן עניינים

פרקי הלימוד | חומרי לימוד | סביבת העבודה | עדכונים ותיקונים

 

 

פרקי הלימוד:

·        פרק 1 - מבוא

·        פרק 2 - עצמים  [ פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 3 - מחלקות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 4 - רקורסיה  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 5 - יעילות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 6 - הפניות ועצמים מורכבים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 7 - ייצוג אוספים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 8 - מחסנית ותור [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 9 - רשימה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 10 - עץ בינרי [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 11 - תרגיל מסכם: מפה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

 

 

חומרי לימוד:

·        HelpFiles [ HanoiTowersApplication.java , TestPhoneBook.java ]

·        שאלות מאגר

·        קבצי מקור נוספים

 

 

סביבת העבודה Eclipse:

·        מדריך להתקנת סביבת העבודהEclipse

·        מדריך טכני לשימוש בסביבת העבודהEclipse

·        מדריך לשימוש בספריית העזר unit4