ביולוגיה


קבוצת הביולוגיה במל"מ ירושלים

 מאפיינים ופעולות

מאז הקמתו של המרכז להוראת מדעים באוניברסיטה העברית בירושלים (בשנת 1965),  קבוצת  הביולוגיה פעלה בתחומים מגוונים הקשורים להוראת הביולוגיה בבית הספר התיכון בארץ.  המוקד העיקרי של הפעילות הוא פיתוח חומרי למידה ספריים ולא-ספריים בהתאם לתכנית הלימודים ובסיועם של חוקרים פעילים מהאוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים. כיום יש לרוב הנושאים המוגדרים בתכנית הלימודים ספרי לימוד עדכניים מבחינה מדעית שתכניהם וגישותיהם מבוססים על תיאוריות ומחקרים בהוראת המדעים. חומרי הלמידה מלווים במדריכים למורה, ובמאגרי מידע ע"ג תקליטורים. בנוסף לכך פורסמו חוברות עבור המורים בנושאים הבאים: תפיסות שגויות, מיפוי מושגים, קריאת מאמרים, דרכי הערכה, וסוגיות אתיות. חשוב להדגיש שחוברות אלה התבססו על ממצאי מחקרים שנערכו בחוג להוראת המדעים ונועדו לתרום להתפתחותם המקצועית של המורים.

במשך 30 השנים האחרונות נותחו מדי שנה, הממצאים מבחינות הבגרות בביולוגיה וממצאי הניתוח הובאו לפני המורים בדיונים משותפים. "צרכנים" נוסף של ממצאי הניתוח הם הפיקוח, ועדת המקצוע והועדה הכותבת את בחינת הבגרות. בשנים האחרונות החלו לבצע ניתוחים דומים גם בפיסיקה ובכימיה.

פעילות קבוצת הביולוגיה כוללת את הפעילות המתנהלת במרכז הארצי למורי הביולוגיה. בשנת 2007 זכה המרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית במכרז ארצי להמשך הפעלתו של המרכז הארצי למורי הביולוגיה.   המרכז למורים והמורים הקשורים אתו מהווים למעשה קשר חי ופעיל בין קבוצת הביולוגיה  לבין ה"שדה" – התלמידים והמורים.  פעולותיו של המרכז הארצי למורי הביולוגיה כוללות קיום כנס שנתי ארצי לכל המורים, הוצאה לאור של "עלון למורי הביולוגיה" וקיום אתר פעיל שבו מוצעים למורים מגוון של פעילויות, מידע עדכני וקשר למומחים בתחומים שונים של הביולוגיה בסיוע עמותת "בשער". 

 

 

 תוצרי הקבוצה

 

    ספרי לימוד לחטיבה העליונה

    ספרי מעבדה

    ספרי עזר

    ספרי עזר להוראת הטבע בשדה והעבודה האקולוגית

     


 

 

 


חיפוש

 

סיפריות