מדעי המחשב    


 קבוצת מדעי המחשב במל"מ ירושלים

 מאפיינים ופעולות

 

טבעו של מדע המחשב שהוא מתפתח ומתעדכן בתדירות גבוהה מאד. מל"מ ומשרד החינוך משתדלים לעדכן את תוכניות הלימודים בתחום, כך שישקפו עד כמה שאפשר את עיקרי השינויים המשמעותיים בשדה המדע. בהתאמה לשינויים אלו מפתחת קבוצת מדעי המחשב במרכז להוראת המדעים חומרי הוראה ולמידה המתאימים ליחידות המשתנות, על פי פרויקטים מוזמנים של משרד החינוך.

מאז הקמת קבוצת מדעי המחשב במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, בשנת 1992 – פיתחה הקבוצה כמה יחידות לימוד:

1.      יחידת הלימוד הרביעית במדעי המחשב – הנקראת "עיצוב תוכנה" (1997). יחידה זו התמקדה ברעיונות היסוד של פיתוח מערכות תוכנה כמו גם באופן המעשי למימושן בשפות התכנות. יישום היחידה היה בשפת פסקל (Pascal), שהייתה שפת תכנות והוראה מקובלת באותה עת.

2.      עם תחילת שנות האלפיים פיתחה הקבוצה יחידה חדשה, כחלופה ליחידה החמישית במדעי המחשב. היחידה הנקראת: "תכנות מונחה עצמים בשפת ג'אווה" (2003), מציגה את עקרונות הפרדיגמה של תכנות מונחה עצמים תוך הוראת ג'אווה ושימוש בה. ביחידה זו נלמדים המושגים של עצמים, מחלקות, ירושה ופולימורפיזם וכן רעיונות מתקדמים של ממשקים (Interfaces) ומחלקות מופשטות (Abstract classes).

3.      בשנת 2007 הוציאה הקבוצה את היחידה הרביעית מחדש, תחת השם: "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים". יחידת לימוד זו החליפה את היחידה הרביעית הקודמת תוך שהיא מכניסה את מושגי היסוד של תכנות מונחה עצמים ומחליפה את שפות התכנות – באופן שיתאים לנעשה במדעי המחשב ובתעשייה. היחידה יצאה בשתי גרסאות: ג'אווה וסי-שרפ.

 

בכל אחת מהיחידות נכתבו:

·        ספר לתלמיד

·        מדריך למורה

·        מערך מצגות לעזרת המורה

·        פתרונות לכל השאלות המופיעות בגוף היחידה (על פי השפות הנלמדות). 

 

כל פיתוחי הקבוצה מלווים בייעוץ מדעי ושיקול דעת אקדמי אינטנסיבי, ומתוך שיתוף פעולה בין הקבוצה לוועדות המקצוע והתוכנית.

קבוצת מדעי המחשב תומכת ומפעילה גם מספר פורומים העוסקים ביחידות השונות – כדי לשמור על קו תקשורת פתוח ולספק תמיכה למורים. גישה לפורומים השונים אפשרית מתוך אתר "מחשבה".

 

 

 

 תוצרי הקבוצה

 

 


 

 

 

 


חיפוש

 

סיפריות