פיסיקה   


 קבוצת הפיסיקה במל"מ ירושלים

 מאפיינים ופעולות

 פרופ' יגאל גלילי

 

קבוצת הפיסיקה במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמקדת במחקר של הוראת הפיסיקה באוניברסיטאות, במכללות ובבתי ספר ובפיתוח חומרי למידה חדשים המבוססים על מחקר זה. בין הכיוונים הייחודיים של פעילות זו היא תפיסת הוראת הפיסיקה כתרבות ושיח על משמעות העולם סביב האדם החושב והמפרש אותו. תפיסה זו שהיא ייחודית בארץ, נוסדה עם המדע עצמו לפני כ-2500 שנים. הגישה התרבותית שלנו מציגה את התכנים הפיסיקאליים כדיסציפלינה-תרבות, כלומר, כוללת את ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע ומסודרת מבחינת המשמעות במבנה משולש: גרעין (תפיסות בסיס) – גוף ידע (יישום הגרעין) – פריפריה (תפיסות מתחרות עם הגרעין במדע עצמו ובקרב לומדי המדע).  הגישה מכוונת לאוריינות מדעית של קהל רחב של תלמידים, לאו דווקא אלה שמתכוונים ללמוד פיסיקה כמקצוע, אך כוללת אותם.  במסגרת זו מודגשים רעיונות ומשמעיות שונות של תופעות הטבע. רעיונות אלה התמודדו, התווכחו ביניהם והפרו זה את זה לאורך ההיסטוריה עד שהגענו להבנה כפי שהיא מקובלת בפיסיקה כיום. כמו כן, הגישה החדשה מציגה לפני התלמיד את השיטה המדעית, ואת התהוותה לאורך ההיסטוריה.  הדגם הראשון של חומרי למידה הבנויים לפי רציונל החדש הוא ספר "אופטיקה – תורת האור והראייה [בגישה תרבותית רחבה]". 

 

קבוצת הפיסיקה של המרכז השתתפה בישום הפרויקט "מחר-98" במערכת החינוך בארץ.  במסגרת זאת פותחו במרכז חומרי למידה בין-תחומיים בתפיסה חדשה ובמטרה לטפח אוריינות מדעית. מטרה זו מהווה את הרציונל המרכזי של מקצוע חדש הנלמד בחטיבה עליונה של בית ספר התיכון: "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב).  במסגרת זו פותחו שלושה ספרי לימוד:

1.  אור, צבע וראייה

2.  הכל בסדר

3.  תהליכים בראי הזמן. 

כל אחד מן הספרים מציג תחום רחב של ידע תכני מתחומי הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה לגבי מגוון רחב של תופעות הטבע, כאשר הדגש נעשה על הייצוג האיכותי של הידע המדעי, הסבר השיטה המדעית ושימוש ישומי בידע זה בחברה המודרנית.

 

 

 

 תוצרי הקבוצה

 

 


 

 

 


חיפוש

 

סיפריות